Ekintza osagarriak

Ikastetxean bertan edota kanpoan, helburu jakinekin eta ikasturteko edukinekiko burutzen den ekintza. Urteko planaren barruan eta Kontseilu Eskolarrak onartutako jarduerak izan behar dira. Dagokion mintegiko programakuntzan sartuta eta kurrikulumean oinarrituta dagoena. Eskola ordutegian burutzen bada ezinbestekoa izango da ikaslegoa parte hartzea, eta horrez gain, ebaluagarria izan daitekeena.