STEAM HELBURUAK UNAMUNO BHIn

Steam siglek Science, Technology, Engineering, Art eta Mathematics diziplinak
identifikatzen dituzte. Haien arteko harremana diziplina horiei dagokie. Beraz, asmoa da
ikasgai horien kontzeptuak aldi berean eta modu integratuan ikasteko aukera ematen duten
egoerak nahita eragitea, diseinu-testuinguru praktiko batean, metodologia aktiboak txertatuz,
hala nola problemak ebaztea.

Ikerketa da proposatzen den prozedura, arazo-egoerak diagnostikatzeko, hipotesiak
proposatzeko, esperimentuak diseinatzeko eta erabakiak hartzeko. Hori guztia informazioa
bilatuz egiten da, hipotesiak ikertuz, esperimentuak planifikatuz, ereduak eraikiz, lortutako
emaitzekiko koherenteak diren azalpenak proposatuz, baita taldean lan eginez ere,
lankideekin eztabaidatuz.

Beraz, hori da Steam proiektuan egingo duguna: diziplina desberdinak proiektu komunetan
lotzea.

1. Helburua
Hezkuntza eta prestakuntza zientifiko-teknikoa bultzatzea hezkuntzaren etapa guztietan, eta
bertan sartzea eragile sozio-ekonomikoen lana.

2. Helburua
STEAM arloan bokazio eta asmo profesionalak piztea etorkizuneko erronkei begira behar
bezala prestatzeko.

3. Helburua
Dibulgazio eta kultura zientifiko-teknologikoa sustatzea ikasleen artean.

Ez dago proiektu honetarako albisterik

Para cualquier consulta rellena el siguiente formulario y nos ponemos en contacto contigo.