Jantokiko ordutegia

14.15h: bazkariaren hasiera

14.45h: jantokiko irteera
14.45-15.15: HAUSPOAko jardueretara geratzen direnentzat bakarrik zaindutako jolas-denbora. Ordutegi horretan, zerbitzu hori erabiltzen duten ikasle guztiek ikastetxean egon behar dute nahitaez, eta familiaren egiaztagiriarekin eta jantokiko arduradunaren baimenarekin bakarrik irten ahal izango dira ikastetxetik.Zerbitzua erabiltzen duten ikasleen erabilera-espazioak hauek izango dira: jantokia eta jolastokia.

Edukiera

Lokalaren gehienezko edukiera 152 ikaslekoa da.

ESKAERA GUZTIAK ONARTU DIRA.

Elkarbizitzarako arauak eta jantokiko erabilpena

Jantokia ikastetxeko beste gune bat da, eta bere arau orokorrak aplikatu behar dira, baina bere ezaugarriak direla eta, Jantoki Batzordeak arau hauek onartu ditu Ikastetxearen Antolakuntza eta Jarduera Araudiaren (A.J.A.) arabera.

Mahaikide guztiek araudi hori errespetatzeko konpromisoa hartu beharko dute.

Ikasleek ezin izango dute institututik alde egin eguerdian. Irten ahal izateko, jantokiko arduradunari eskolako agendan, gurasoen edo legezko arduradunen idatzizko baimena aurkeztu beharko diote.
Ikasleek arduradunen aldetik jasotako jarraibideak bete eta errespetatuko dituzte, irakasle gehiago balira bezala.
Ikasleei erabateko puntualtasuna eskatuko zaie otordua hasteko, bakoitzari dagokion txandan.
Lankideei eta Jantoki Zerbitzuko arduradunei ez zaie onartuko bultzadarik, erasorik edo errespetu faltarik.
Bazkaldu bitartean, edozein jantokitako portaera- eta higiene-arauak gordeko dira, eta instalazioak, komunak, korridoreak, patioa eta liburutegia garbi mantenduko dira.
Jantokiko instalazioak eta materiala errespetatu egin behar dira.
Ez da onartuko nahita edo arauak ez betetzeagatik egindako txikiziorik edo tratu txarrik.
Mugikorrak, musika-aparatuak eta kontsola eramangarriak jantokian itzalita egon behar dira. Zentroak ez du bere gain hartzen galdu, hondatu edo lapurtzearen erantzukizuna.
Jantokian eta ikastetxeko gainerako lekuetan, legeak debekatu egiten du erretzea.
Arau horiek betetzen ez dituen jokabide desegokiren bat gertatzen bada, jantokiko arduradunak ahoz ohartaraziko dio ikasleari. Ikasleak jokabide desegokia errepikatzen badu, idatziz jakinaraziko zaio familiari (I. eranskina), eta aplikatutako neurri zuzentzailea jakinaraziko zaio.

Arrazoi larri edo oso larriengatiko hutsegiteak edo zuzendu gabeko portaerak ikastetxeko zuzendaritzak aztertuko ditu, eta, hala irizten badio, diziplina-prozedura edo -espedientea izapidetuko du. Ikasleari zerbitzu horretarako eskubidea kendu ahal izango zaio, besteak beste, ikasleen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Dekretuaren arabera.

Enpresa eta menuak

Janariaren enpresa hornitzailea Ausolan da (https://menuak.ausolan.com/), eta Hezkuntza Saileko eskola-jantokien zerbitzuak egiten du esleipena.

Gaixotasunak – Alergia, diabetikoak… – Dituzten ikasleei menu berezi bat emango zaie. Horretarako, ikastaroa hasi baino lehen edo gaixotasuna gertatzen denean, espezialistaren ziurtagiri medikoa aurkeztu beharko dute, premia espezifikoak eta krisialdietan jarraitu beharreko protokoloa zehaztuta.

Bere gustu pertsonalengatik behin eta berriz proposatutako menua osorik edo zati batean ez jatea erabakitzen duen ikaslea ez da erabiltzaile gisa artatuko.

Familien informaziorako, hiruhileko bakoitzaren hasieran webgunean argitaratuko da eta ikasleei menuen eguneroko zerrenda emango zaie.

Ikasturteko menuak

Langileak

Sukaldeko langileak eta monitoreak menuen enpresa hornitzaileak kontratatzen ditu, eta horien kopurua aldatu egiten da jankide-kopuruaren arabera.

Sukaldeko langileen eta begiraleen ordutegia kontratatzen dituen enpresak ezartzen du.

Kuotak

OHIKO JANKIDEA

Menuaren prezioa:

4,60 €/ eguneko
3,30 €/ eguneko (garraiorako eskubidearekin)
A aukera: astelehena, asteartea, asteazkena eta osteguna (4 egun)

B aukera: astelehena, asteartea, asteazkena, osteguna eta ostirala (5 egun)

Ikasturte osoan (irailetik ekainera) mahaikide finkoak izango dira. Ordainagiriak bankutik pasatuko dira.

OHIKOA EZ DEN JANKIDEA

C aukera: egun solteak. HAUSPOAko jardueretara doazenentzat bakarrik.
Menuaren prezioa: 5,20 €/ eguneko. Behar besteko aurrerapenaz eskatuko dira jantoki-egunak, aurreko asteko ostegunean beranduen, eta une horretan bertan egingo da ordainketa Idazkaritzan.Beka eskatzen duten mahaikideek dagozkien ordainagiriak ordainduko dituzte beka jaso arte, eta bertan itzuliko zaizkie ordaindutako kuotak.

Familia batek hileroko bat ordaintzen ez badu, ikasleak hurrengo hilabeteko lehenengo egunetik aurrera galduko du zerbitzurako eskubidea, familiari idatziz jakinarazi ondoren, salbu eta ordainketan atzerapena justifikatzen duten arrazoiak jakinarazten baditu.

Zerbitzuan baja eman nahi duen familiak idatziz jakinarazi beharko dio jantokiko arduradunari 15 egun lehenago, eta jakinarazi den hilaren azken egunean izango du eragina.

Eskubidea galtzeak edo zerbitzuari uko egiteak ez du salbuesten zor diren zenbatekoak ordaintzetik.

Eskola Kontseiluak, Eskola Jantokien Zerbitzuaren legezko araudiarekin bat etorriz, onartu zuen ez dela inolaz ere kuota itzuliko eskolara joan gabeko egunengatik.

Bertaratzean eta falten justifikazioa

Jantoki-zerbitzura huts eginez gero, horren arduradunari jakinarazi beharko zaio, ahal dela aldez aurretik jakinarazita eta ondoren idatziz justifikatuta.

Menua ikaslearen gustukoa bada, ezin izango dira justifikatu absentziak.

Familiek astean behin jasoko dute ikasleen absentzia guztien berri, justifikatuta edo justifikatu gabe, gainerako hutsegiteen prozedura bera erabilita.